Hex Data ApS

Fuglevænget 37
9500 Hobro

Tlf. 98 54 60 60
info@hexdata.dk

Kompetencer

Hex Data ApS tilbyder ekstern projektledelse. Indførsel af ny teknologi i virksomheder kan, hvis det gøres rigtigt, give virksomheden et løft og øge medarbejdernes arbejdsglæde og engagement.

Hvis opgaven gribes forkert an, kan det resultere i skuffede og frustrerede medarbejdere, og virksomheden kan direkte opleve et tilbageskridt.

Stor erfaring med omkring implementering af MBS Axapta, XAL og C5. Nøgleord for projekterne er Økonomi, produktions-planlægning, og lager styring. Har gennemført flere projekter med online integration mellem produktionsudstyr og økonomisystemer.

For at planlægge og gennemføre indførsel af ny teknik på en god og overskuelig måde, er det nødvendig med viden om organisation, økonomi, teknik og forandringsledelse under ændringerne og i tiden derefter.

Indførelse af ny teknologi i virksomheder er IKKE kun en teknisk disciplin !

Drift og installation af edb-systemer og -netværk.

Computere har gennem de seneste 5-6 år gennemgået en udvikling der har medført, at de fleste med teknisk interesse er i stand til at koble computere sammen i edb-netværk. Ofte vil netværk, der har udviklet sig over tid, være præget af nedbrud og være vanskelige og tidskrævende at administrere.

Det kræver viden og erfaring at strukturere et netværk således, at det er stabilt !

Udarbejdelse af IT strategi.

Før der foretages IT-investeringer i en virksomhed, er det nødvendigt at vide, hvad behovet for investeringer i edb reelt er. I dag foretages der desværre mange hovedløse investeringer i ting, der er oppe i tiden.

Måske foretages der indkøb af nyt edb-udstyr, der virker ’smart’, men som ikke har en egentlig brugsværdi, når det kommer til stykket.

Netop fordi de teknologiske muligheder ændrer sig meget hurtig, er det vigtig at gøre sig helt klart, hvor der opnås størst glæde og optimal effekt af edb-investeringerne.

Investeringer bør tage udgangspunkt i en analyse af virksomhedens behov. Ofte vil en analyse af de reelle behov vise at behovet for investeringer er langt mindre end først antaget.

Hex Data ApS kan hjælpe dig og din virksomhed med at fastlægge og fastholde en fornuftig IT-strategi for virksomheden.

Du vil blive overasket over, hvad en struktureret og professionel analyse kan fortælle dig om din virksomheds egentlige behov !!

Dokumentation og opfølgning på netværk, servere og backup, kan reducere nedetid og resultere i at mulige problemer løses før systemerne er nede.